Bořivoj I.

? - asi 894

Historie

(? - 894?)

Prvním skutečně historicky uchopitelným členem rodu Přemyslovců je až kníže Bořivoj, jenž byl vladařem poměrně nevelkého území ve středních Čechách. Na dvoře panovníka Velké Moravy Svatopluka přijal Bořivoj křest z rukou biskupa sv. Metoděje. Křesťankou se stala i Bořivojova žena Ludmila, pozdější mučednice a světice. Na hradišti Levý Hradec, položeném na význačném návrší zdvihajícím se nad Vltavou, dal kníže Bořivoj po návratu z Moravy do Čech postavit kostel, který se tak stal první historicky doloženou svatyní na české půdě. Po té, co Bořivoj musel utéct na Moravu a pak se vítězně vrátil nazpátek, založil jako výraz poděkování první kostel na Pražském hradě zasvěcený Panně Marii. Legenda Kristiánova proto označuje Bořivoje jako „prvního zakladatele svatých míst“.

Lokality