Boleslav III.

999 - 1002

Historie

(999–1002, únor-březen 1003)

Syn Boleslava II.

Literatura:

Kronika Kosmova, kniha I, kap. 34; FRB II, s. 49; Karel HRDINA: Kosmova kronika česká. Praha 1950, s. 57; Barbara KRZEMIEŃSKA: Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. Praha 1999, s. 15; Josef ŽEMLIČKA: Čechy v době knížecí (1034-1198). Praha 2007, s. 27; Dětmar z Merseburku. Kronika. Praha 2008, s. 146; Dětmar z Merseburku. Kronika. Praha 2008, s. 149.

Mapy

Boje o moc v době Boleslava III.

1003. Vpád Boleslava Chrabrého.

Lokality