Bedřich

1178 - 1189

Historie

(od června roku 1178 až do 25. března 1189)

Prvorozený syn Vladislava II. Druhé období vlády.

Mapy

Vyhnání knížete Bedřicha a opětovné nastolení.

Výprava na Moravu s nevlastním bratrem Přemyslem. Útok knížete Václava na Prahu.