Týnec nad Sázavou – hrad

Historie

12. století

Hrad

V historických pramenech se Týnec objevuje až od roku 1318, kdy byl Týnec v držení rodu Medků z Valdeka. Z nejstaršího období existence sídla s pohřebištěm a rotundou nemáme o Týnci nad Sázavou žádné zprávy. Nelze vyloučit, že byl majetkem zeměpanským, jistoty tu ale není.

Na nevysokém a dílem skalnatém návrší nad řekou v blízkosti brodu tu vznikl nevelký hrad, jehož plocha má podobu oválu obklopeného příkopem a valem s ohrazením s čelní stěnou, původně asi dřevěnou. Dominantní stavbou se tu stala rotunda s válcovou lodí a apsidou. Líc jejího zdiva je naspodu provedena z vrstev velkých kvádrů, které se střídají s vrstvami kvádrů malého rozměru. Jinak tu bylo ale užito i neopracovaných kamenů. Až dodatečně byla k rotundě přistavěna hranolová věž z kvádrového zdiva.

V okolí rotundy na její východní, jihovýchodní a jižní straně odkryl archeologický průzkum kostrové pohřebiště datované do 11. a 12. století. Z té doby pocházela i na sever od rotundy položená dřevěná stavba. Na jejím místě byl následně postaven objekt, jehož obvodové zdivo je zčásti dochováno, na jedné straně tvořilo součást obvodové fortifikace. Vznik této stavby byl datován do 12. století.

Obrázky

Týnec nad Sázavou. Rotunda. Pohled od jihozápadu.
Týnec nad Sázavou. Rotunda. Pohled od východu.