Tetín - Kostely

Historie

poč. 12. století

Kostely

V areálu někdejšího hradiště stojí dva kostely zasvěcené sv. Ludmile a sv. Janu Nepomuckému (původně sv. Michaelu). Kostel sv. Ludmily má malou obdélnou loď otevřenou na východě do takřka kvadratického presbytáře s prostou křížovou klenbou bez žeber. V lodi opatřené plochým stropem leží na západě tribuna, jejíž čelo spočívá na dvou obloucích a hranolovém pilíři v ose. Prostor pod tribunou je zaklenut dvěma křížovými klenbami oddělenými pásem. V jižní zdi lodi byly při opravě odhaleny pozůstatky původního, prostého a půlkruhovým obloukem ukončeného portálu. Na této straně byly také zjištěny pozůstatky portálku, který vedl na tribunu. Kostel sv. Ludmily je stavbou prostou a nenáročnou, postrádá detailů, které by pomohly ho blíže časově zařadit. Vesměs se soudí, že vznikl někdy v pozdním 12. století.

Prostou obdélnou loď a pravoúhlý chor má i druhý kostel na Tetíně, zasvěcený původně sv. Michaelu. Byl zbudován z hrubě přitesaného kvádrového a v řádcích kladeného zdiva. Na jižním boku lodi byly odhaleny pozůstatky prostého půlkruhově zaklenutého portálu a dvou půlkruhově zaklenutých románských oken.

Obrázky

Tetín. Kostel sv. Jana Nepomuckého (pův. sv. Michala). Pohled od západu.
Tetín. Kostel sv. Jana Nepomuckého. Kostel sv. Jana Nepomuckého (původně sv. Michala). Pohled od jihu.
Tetín. Kostel sv. Kateřiny. Pohled od jihovýchodu