Starý Plzenec – Kostel sv. Kříže

Historie

10. století

Kostel sv. Kříže

Nedochoval se ani kostel sv. Kříže, položený na východě mimo vlastní hradiště. Jeho obdélná loď se otevírala do krátkého pravoúhlého chóru ukončeného apsidou, na západě byla v lodi tribuna. Patrocinium souvisí snad s tím, že ostatek svatého Kříže mohl získat plzeňský kastelán Drslav nebo jeho vnuk Oldřich, kteří se zúčastnili křížových výprav.

Literatura:

Antonín FRIEDL: Archeologické badání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech. In: Památky archeologické XXXII (roč. 1920), seš. 1 a 2. Praha 1920, s. 263-265; Anežka MERHAUTOVÁ: Raně středověká architektura v Čechách. Praha 1971, s. 323; Václav MENCL / Klára BENEŠOVSKÁ / Helena SOUKUPOVÁ: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Plzeň 1978, s. 27.

Obrázky

Starý Plzenec. Hradiště na Hůrce. Kostel sv. Kříže. Pohled od východu.