Praha – Klášter premonstrátů

Historie

1143

Strahov

Klášter premonstrátů

V novém klášteře premonstrátů na pražském Strahově (Mons Sion) byl pohřben jeho zakladatel kníže a od roku 1158 druhý český král Vladislav II. (I.)., který roku 1174 zemřel v cizině a byl původně pochován v Míšni. Letopisec Jarloch zaznamenal, že „jeho kosti se svolením knížete Soběslava do Prahy jsou přenešeny a v klášteře jeho Strahovském, kterýž od základů byl vystavěl, jakož dodnes se spatřuje, s povinnou poctivostí jsou složeny“. Na Strahově byla pohřbena i první Vladislavova manželka Gertruda Babenberská († 4. srpna 1150). Druhá žena Vladislavova Judita Durynská svého manžela přežila, zemřela patrně v cizině a není zprávy o tom, že by se její pozůstatky vrátily do Čech.

Obrázky

Praha. Strahovský klášter. Půdorys.