Budeč – Rotunda sv. Petra a kostel Panny Marie

Historie

po roce 895 - ztráta významu na konci 12. století

Rotunda sv. Petra a kostel Panny Marie

Se Spytihněvem I. je spjato založení kostela P. Marie a kostela sv. Petra na hradišti Budeč, které náleželo k nejstarším pilířům přemyslovské moci.

Hranolová věž byla k rotundě sv. Petra přistavěna až později v druhé polovině 12. století.

Obrázky

Budeč. Rotunda sv. Petra a Pavla.